Menu Close

เดือน: กันยายน 2018

สอนลูกศิษย์xxx

ผมเป็นครูสอนภาษาอังกฤษครับ โดยผมเป็นครูรับจ้างสอนเป็นรายชั่วโมง หลายโรงเรียนที่จ้างผมไปสอนพิเศษครับ ผมสอนเด็กม.ต้นครับ เด็กแต่ละคนนั้นทั้งดื้อ บางคนก็ไม่สนใจใฝ่การเรียน บางคนสนใจแต่เรื่องxxxก็มี ผมมีหน้าที่สอนก็สอนไปครับเพราะเขาจ้างผมเป็นรายชั่วโมง  อีกอย่างหนึ่งผมได้เปิดสอนพิเศษที่บ้านของตนเองอีกต่างหากครับ เป็นการหารายได้พิเศษอีกทางหนึ่ง มีเด็กนักเรียนวัยรุ่นอายุ 13-15 ปีครับที่มาเรียนส่วนมากจะเป็นเด็กนักเรียนหญิงที่มาเรียนกับผมครับ มีการสอนบทสนทนากาษาอังกฤษ ผมเป็นโสด บางครั้งก็โดนเด็กผู้หญิงแซวเรื่องxxxบ้าง read more